Juan de la Cruz

Dagen: Drie zaterdagen (11.00 – 16.30 uur)
Begeleiding: Frans Maas

 

Waar houdt Gij U verborgen,

Beminde, en Ge laat me in zuchten achter?
Gelijk een hert ontvlucht Ge,
Nadat Ge mij gewond hebt;
Ik liep en riep U na en Gij waart spoorloos.

 

Och herders, als gij tóch ginds
Van d’een naar d’andre schaapskooi heuvelop gaat
En ge bij toeval zien mocht
Dien ‘k boven alles liefheb,
Zegt Hem dan, dat ik pijn lijd, kwijn en wegsterf.

 

Al zoekend naar mijn liefde
Ga ik de bergen op en langs de oevers;
Ik wil geen bloemen plukken,
Geen wilde dieren duchten;
Geen sterke burcht of grens kan mij weerhouden.

 

O bossen en struwelen,
Geplant hier door de hand van de Beminde,
O welig groene weide,
Bezaaid met bonte bloemen,
Zegt mij, is Hij door u voorbij gekomen?

 

Ruim vier eeuwen geleden schreef Johannes van het Kruis een extatisch gedicht over de liefde. Later becommentarieerde hij het als bijdrage aan geestelijk leven. Al lezende pro-beren wij het ritme van de liefde in beeld te krijgen als achtergrond van en spiegel voor het eigen leven en de actuele cultuur.