Johannes van het Kruis, mysticus-dichter van nacht en licht en liefde

Johannes van het Kruis (+1591) staat samen met Theresia van Avila, behalve voor de hervorming van de Karmel, ook voor de poëzie van de Spaanse bruidsmystiek in de 16de eeuw. Deze mystieke verbeelding verwoordt de relatie met God naar het model van de liefde tussen twee mensen.

 

Binnen de traditie van de bruidsmystiek leggen zij een eigen accent. Zij hebben een grote aandacht voor de lotgevallen van de menselijke psyche in het proces van geestelijke groei.

Johannes van het Kruis biedt op een eigen meesterlijke wijze zicht op het klassieke drievoudige ritme in de opgang naar God: hoe het enthousiast begint, hoe er slijtage in komt en zelfbehoud een rol speelt en hoe de volgroeide godsliefde uiteindelijk een integrerend moment wordt in de omgang met de wereld en de mensen.

 

Het onthoudend voorbijgaan aan de schepping wordt dan ingehaald door een godsverhouding die alle aardse werkelijkheid insluit. In het holst van de nacht laat het licht van de morgen zich vermoeden en zien. Of zoals de studentenpastor Daniël Berrigan schreef:

‘In zijn bestaan gebeurde iets verbazingwekkends: alsof, buiten het seizoen, in de verlaten straat een muur van forsythia’s in bloei openbrak. Aan Johannes van het Kruis werd gegund wat aan nauwelijks een sterveling gegeven wordt: toegang tot het geheim van de liefde en zo inzicht in de structuur van het universum’.

 

Drie zaterdagen in het najaar lezen we passages uit het werk van deze mysticus. En we proberen in gesprek met elkaar onze eigen ervaring in beeld te krijgen, gespiegeld aan zijn levensvisie. Zo kan het gebeuren dat ook in ons eigen leven een vergelijkbaar perspectief oplicht.

 

Dagen: Drie zaterdagen (11.00 – 16.00 uur)

Data: 11 nov – 25 nov – 9 dec

Kosten: 66 euro

Begeleiding: Frans Maas