In het hart van Gods schepping

Dagen: Vijf dinsdagen ( 10.00 – 12.30 uur)
Begeleiding: Mineke Kroes en Riet Spierings

 

Al eeuwenlang verbinden de psalmen de wereld van het innerlijk met het wereldtoneel. Het perspectief van de enkeling van vertrouwen en twijfel, opstandigheid en uitgelaten vreugde, wordt voortdurend afgewisseld met trots, beklag en wroeging van een heel volk over triomf, mislukking en onrecht. Mensen vinden geborgenheid in het heiligdom waar zij stil worden; waar zij Gods lof zingen en in een adem zingen over de strijd van diezelfde God voor recht en vrede in de wereld die hij heeft gemaakt.

 

…Gelukzalig die Gij verkiest, die Gij noodt in uw hoven te wonen;
in ons daalt de weldaad van uw huis, de heiligheid van uw tempel.
Ontzagwekkend, gerechtigheid zelf, komt uw woord tot ons, God die ons redde,
toeverlaat – tot de einden der aarde, tot de verste grenzen der zee.
Gij wiens kracht het gebergte gegrond heeft, die omgeven zijt door uw almacht;

 

Die het grommen der zeeën bedaart, het donker gegrom van hun golven,
de morrende opstand der volken.
De verste bewoners der aarde vervult het ontzag voor uw tekenen;
waar de morgen zich opent, de avond, wekt gij de bazuintoon… (Psalm 65)

 

Deze voortdurende wisseling van toonaard en perspectief kan verwarrend zijn. Wij willen wel betrokken zijn op de overweldigende dingen die in de wereld gebeuren, maar hoe? Hebben we vaak niet al de handen vol aan onszelf? Kunnen deze oude teksten dan inspirerend zijn? Is dit nog wel onze taal? Zijn de psalmen zelf niet hard en gewelddadig?

 

Wie bereid is deze vragen voor een tijd open te laten, kan in de psalmen veel ontdekken. Want psalmen vragen veel, maar geven nog meer. De vrijheid om God te zeggen wat je op je hart hebt, zonder een blad voor de mond te nemen. De mogelijkheid om dankbaar je plaats in te nemen in de loop van de seizoenen, in het ritme van rusten en werken, temidden van alles wat leeft. De plaats waar je de mens kunt zijn die leeft uit God en verbonden leert zijn met het onrecht dat tallozen treft. Wie psalmen leest en psalmen bidt, biedt zijn stem en zijn hart aan voor de vreugde en de pijn van de hele schepping.

 

We zullen een aantal psalmen aandachtig lezen. We overwegen ze eerst in stilte en daarna met elkaar. We kijken en luisteren ook naar oude bijbelmanuscripten, muziekopnamen, gebedsteksten en gedichten, die ons vertellen hoe mensen door de eeuwen heen de psalmwoorden hebben verstaan en er uitdrukking aan hebben gegeven. Zo gaan we op zoek naar wat de psalmen ook in ons oproepen en in beweging brengen.