Ik wil in mijn eigen hoofd wonen

Het aangrijpende verhaal in het boek Leerschool gaat over het leven van Tara Westover. Ze beschrijft hoe ze opgroeit in een groot Mormoons gezin in de bergen van Idaho in de Verenigde Staten. Ze heeft geen bewijs van haar geboorte, ze gaat niet naar school, helpt haar moeder als kruidengenezeres en werkt met haar broers in de sloperij van haar vader. Lange tijd conformeert ze zich aan deze geïsoleerde en uitzonderlijke situatie en aan de strenge opvattingen van haar vader. Ze verdoezelt het geweld dat haar broer op haar uitoefent. Intussen leert ze, deels van haar moeder maar vooral door zelfstudie, lezen, schrijven en wiskunde.

Langzamerhand dringt het besef door dat ze als het ware leeft in het hoofd van haar vader, vanuit zijn denkbeelden en opvattingen over het leven en hoe de wereld in elkaar zit. Ze wil in haar eigen hoofd leven en wonen en ontdekt dat de wereld buiten haar gezin beter bij haar past. Als ze op zestienjarige leeftijd wonderwel slaagt voor het toelatingsexamen van een naburige universiteit blijkt die stap buiten het gezin wel heel groot te zijn. Niet alleen de universiteit, maar ook het omgaan met medestudenten en het leven in een moderne wereld die haar volkomen vreemd is, blijken een enorme leerschool voor haar te zijn. De allerbelangrijkste en moeilijkste leerschool is echter de zoektocht naar wie ze zelf is, het vinden van haar eigen identiteit.

Het verhaal laat zien hoe ze zelf vorm geeft aan haar lot, stap voor stap, met vallen en opstaan en hoe ze heen en weer geslingerd wordt tussen boosheid en loyaliteit naar haar ouders en haar familie. Hoe meer ze zichzelf vindt, hoe meer de liefde voor haar ouders het uiteindelijk toch wint van de woede en de boosheid.

De ongelooflijke zoektocht van Westover is spannend en confronterend, zeker als je zelf een strenge, onderdrukkende religieuze opvoeding hebt gehad of geweld in welke vorm dan ook in je eigen gezin hebt meegemaakt. Het meest onvoorstelbaar en dapper is toch de weg die zij heeft durven gaan en die haar uiteindelijk veel gebracht heeft. Momenteel is ze onderzoekster op de universiteit van Cambridge.

 

Een indrukwekkend en spannend boek dat genoeg stof biedt om met elkaar in gesprek te gaan over je eigen opvoeding, over loyaliteit aan je familie, over hoe om te gaan met geweld in de familiekring, over een breuk met je familie, over persoonlijke zingeving, maar vooral over de zoektocht naar jezelf.

En wat betekent dat alles voor de rest van je leven?

 

Welkom op deze dag over dit bijzondere boek dat wereldwijd enorm in de belangstelling staat.

Een voorwaarde om deel te nemen aan deze dag is dat u het boek Leerschool van Tara Westover gelezen heeft. Het is uitgegeven bij De Bezige Bij, Amsterdam.

 

Datum              Vrijdag 8 november 2019 (10.30 – 16.00 uur)

Kosten              20 euro

Begeleiding      Wil van der Heijden en Kees Weel