Ik houd heel erg van onaffe dingen

Haar gedachten gaan niet over wat hoort of over wat vaststaat, maar over de wonderlijke wandelingen van de geest, over de slingerende wegen van het leven, over wat men bedoelde maar niet zei of niet kon zeggen, over een gebaar, een gemis, over de verdeeldheid in ieders hart en hoofd.
(Uit het juryrapport van de P.C. Hooftprijs 1997)
Judith Herzberg en dat dan niet zomaar als voltooid, maar eerder als een doorgaand ogenblik, en dan niet het uitzonderlijke, maar eerder het alledaagse. En wat ze ziet wekt vaak haar verwondering en ontroert haar. Zoals ook vaak in het werk van Wisława Szymborska, die zij erg bewondert. Mensen, dieren, landschappen, dingen, doodgewone gebeurtenissen. Zie je wat ik zie? En in het gedicht blijft haar uitzicht behouden want misschien is het gedicht wel de vorm waarin dit alles toch bewaard blijft en niet wegsiepelt. Een onsentimenteel uitzicht, maar met een hart vlakbij, bedrieglijk eenvoudig soms en met gevoel voor het tweeslachtige in het bestaan. Ernstig rond zaken als onrecht, ziekte en dood en humoristisch rond alles wat je bijvoorbeeld al niet bedenken kan staande bij de bushalte. En alles kan morgen weer gebeuren, zoals het dat gisteren deed.
Haar inmiddels vele bundels gedichten (sinds 1963) zijn nog niet samengevoegd in een verzameld werk, vast iets te definitief. Maar er verscheen wel een zeer uitgebreide bloemlezing,*  die we als eerste, maar niet als enige vindplaats nemen.
*Judith Herzberg, Doen en laten. Een keuze uit de gedichten, Rainbow Essentials 16, Uitgeverij Maarten Muntinga, Amsterdam 2006, 263 blz., ISBN 978 90 417 4042 7
Dagen: Vijf maandagen (14.00 – 16.30 uur)

Data: 31 jan – 14 feb – 28 feb – 14 mrt – 28 mrt
Kosten: 50 euro
Begeleiding: Janneke Krijger en Cees Savelkouls