Hunkeren naar rust

Wij hebben gezegd dat iedereen naar het beraad wordt geroepen en wel om de volgende reden: de Heer openbaart vaak aan een jongere wat het beste is. (Benedictus van Nursia)

 

Rick Timmermans (1987) is freelance journalist en schrijver. In 2011 publiceert hij zijn eerste boek. Hij is dan 24 jaar. Ruim een jaar eerder studeerde hij af aan de Christelijke Hogeschool Ede op het onderwerp Wat is Benedictus’ boodschap voor vandaag? Zijn eerste boek ligt in de lijn van zijn zeer hoog gewaardeerde scriptie. Dit boek met als titel Hunkeren naar rust. Pelgrimeren door de Regel van Benedictus* lezen we in deze cyclus.

 

Met de vraag ‘zou Benedictus ook in deze tijd een boodschap hebben voor mensen buiten het klooster?’ begint de jonge journalist, die gereformeerd is opgevoed, aan zijn pelgrimage langs kloosters in binnen- en buitenland. Het is een journalistieke zoektocht geworden met gesprekken met monniken in Nederland en Frankrijk en met oblaten van de St.-Willibrordabdij te Doetinchem en van de abdij Sint Benedictusberg in Vaals. Van deze oblaten, onder wie Petra den Dulk en Wil Derkse, zijn korte portretten opgenomen.

 

In diverse hoofdstukken komen verschillende actuele thema’s als geld, tijd, stress, bidden, eten, vrede en duurzaamheid aan bod. De onderwerpen verrassen door de frisse toon waarop ze worden beschreven. De levendige gesprekken met benedictijnen en de persoonlijke betrokkenheid van de schrijver zorgen ervoor dat de items concreet worden behandeld. De persoonlijke bevindingen en de voorbeelden uit de gelééfde ervaring laten zien dat de auteur niet wegzweeft van de realiteit. Hij toont niet alleen de mooie kanten van het monastieke leven, maar ook de moeilijke. Mislukkingen, zwakheden en worstelingen krijgen ruimschoots aandacht. Met andere woorden, de benedictijnse zijns- en leefwijze is net zo menselijk als het leven buiten de muren van een abdij. Er is dan ook veel herkenning in dit veelzijdige onderzoek naar de betekenis van de benedictijner leefregel voor deze tijd.

 

In zijn zoektocht naar grondhoudingen, die vruchtbaar kunnen zijn voor de inrichting en oriëntatie van zijn leven, ontdekt Rick Timmermans dat zoeken naar balans het beste gebeurt met mate en dat er meer ruimte voor de ander kan komen als je minder op jezelf bent gericht. Pauline Weseman eindigt haar boekbespreking in Trouw min of meer in dezelfde geest: Timmermans ontdekking dat alles niet perfect hoeft, dat je voor God goed bent zoals je bent, geeft hem rust. En met dat besef vangt hij misschien wel meer de geest van Benedictus dan menig ander boek over deze heilige.

 

Op vijf donderdagmiddagen wisselen we uit wat ons in Hunkeren naar rust het meest heeft geraakt. In gesprek met elkaar hopen we door te dringen tot benedictijnse levenskunst en tot de levenskracht, die ons beweegt in het persoonlijke en maatschappelijke leven.

 

*Rick Timmermans, Hunkeren naar rust. Pelgrimeren door de Regel van Benedictus. Ten Have 2011, 176 blz., ISBN 978 90 259 6151 0.

 

Dagen: Vijf donderdagen (14.00 – 16.30 uur)
Data: 7 feb – 21 feb – 7 mrt – 21 mrt – 4 apr
Kosten: 50 euro
Begeleiding: Lia Vergouwen en Vic Bos