Het mechaniek van de ontroering opnieuw gezocht

…het is vreemd, het is vreemd mooi ook
(…)
zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt
naar iets in zichzelf, iets ziet daar
wat het meekreeg

 

Een stem, een geur, een licht, een omhelzing … en een woord dat daarna verwijst. Ontroering heeft iets buitengewoon intrigerends. Wat is het toch dat een paar regels, een gebaar, een grap, een foto, een schilderij, dat die iets teweeg kunnen brengen, iets onverhoeds kunnen laten gebeuren, dat lijkt op het losspringen van een slot. Een op het eerste gezicht onbetekenende sleutel past op het slot, waarvan je niet wist dat je dat in je omdroeg. Het maakt iets helder, een inzicht in het eigen bestaan, een stukje van de melodie van jouw leven.

 

Op vijf maandagen loopt Rutger Kopland (1934-2012) met ons mee en wij met hem, nieuwsgierig naar die sleutels en die sloten, dat mechaniek van de klik. Met een andere selectie van gedichten was Kopland hierbij al eerder onze gids. Als uitgangspunt nemen we dit keer diverse gedichtenreeksen in verschillende toonaarden, variërend van ernstig en weemoedig over nadenkend tot opgewekt en hilarisch. Het centrale thema is de beleving van het mooie. En dat dan in de betekenis van Kopland zelf: Mooi, maar dat is het woord niet.

 

Dagen: Vijf maandagen (14.00 uur–16.30 uur)
Data: 30 sep − 14 okt − 28 okt − 11 nov − 25 nov
Kosten: 50 euro
Begeleiding: Janneke Krijger en Cees Savelkouls