Goeie genade!

Goeie genade!

Genade: gracieus, gunnend en gratis

 

Ook dit jaar gaat de Leesgroep rond het tijdschrift Speling weer verder. Naast de negen huidige deelnemers is er ruimte voor nieuwe lezers die graag in een vaste groep elk kwartaal het nieuwe nummer van Speling willen lezen en bespreken.

‘Betrokkenheid’  was in 2016 het jaarthema van Speling; dat thema omvatte onze betrokkenheid op de ander of het andere en werd vanuit een viertal gezichtspunten uitgewerkt.

In 2017 is het jaarthema ‘Goeie genade!’ De joods-christelijke traditie houdt ons voor dat Iemand bij òns betrokken is. Kunnen we leren om die betrokkenheid te zien? Dat is de vraag naar genade, die ons in 2017 werd en wordt voorgelegd. Het maartnummer bevatte als ouverture een inleiding op het hele jaarthema, in het tweede nummer bogen we ons over ‘vergeving en verzoening’. Het derde en vierde nummer zullen respectievelijk ‘toekomst’  en ‘verzet’ als thema hebben. Vanaf januari 2018 begint een nieuwe jaargang waarvan het jaarthema nog niet bekend is.

 

De bijeenkomsten vinden plaats zo’n zes weken na het verschijnen van het kwartaalnummer, zodat er voldoende tijd is om het hele nummer zelf te lezen. In de bijeenkomsten, die altijd beginnen en afsluiten met een toepasselijke tekst, komt dan ook via twee gespreksrondes het hele nummer aan bod. In de eerste ronde vertellen de deelnemers wat hen in een artikel bijzonder raakte en waarom. Tijdens het vervolggesprek wordt daar dieper op ingegaan en worden de individuele ervaringen verbonden met het thema van het betreffende nummer. Aan het einde van de avond kijken we naar de waarde van het besprokene: wat levert het lezen en

bespreken van zo’n tijdschrift op aan nieuwe inzichten of richting-wijzers voor het dagelijkse leven?

 

‘Speling, tijdschrift voor bezinning’  wordt uitgegeven door Gianotten Printed Media, Postbus 9228, 5000 TE Tilburg, 013-54 25 050.

Een abonnement kost 27,50 euro per jaar.  zie ook www.speling.nl

 

Dagen                Vier dinsdagavonden (19.30 – 21.45 uur)

Data                   5 sep – 12 dec – 6 mrt – 5 juni

Kosten               40 euro per jaar

Begeleiding        Joanne Kruijswijk Jansen en Krijn Kramer