God zoeken, liefde en dood

In 2013 is het 200 jaar geleden dat schrijver, theoloog en filosoof Søren Aabeye Kierkegaard (1813-1855) werd geboren. Hij voorspelde dat hij pas lang na zijn dood erkenning zou krijgen. Dat is uitgekomen. Tijdens zijn leven werden zijn boeken, die hij op eigen kosten liet drukken, nauwelijks verkocht. Pas in de twintigste eeuw, en met name na de tweede wereldoorlog, is de betekenis van deze uitzonderlijke denker mondiaal erkend. Zijn boeken worden wereldwijd vertaald en er verschijnen talloze wetenschappelijke publicaties over hem. Kierkegaard is een oorspronkelijk denker, heeft een grootse schrijfstijl en blijkt nog steeds een inspiratiebron voor velen te zijn.

 

Ook in ons Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit zijn de werken en dagboeken van Kierkegaard in de loop der jaren veelvuldig aan de orde geweest. Steeds weer blijkt dat hij ook voor de zoekende, vragende en twijfelende mens van de eenentwintigste eeuw de juiste vragen kan stellen. Deze negentiende-eeuwse schrijver houdt ons een spiegel voor en dwingt ieder van ons zijn of haar eigen antwoord te zoeken. Kierkegaard schrijft voor de enkeling, het individu. Het is daarom niet vreemd dat hij juist in deze tijd, waarin het individualisme hoogtij viert, zo veelvuldig wordt gelezen. Hij leert ons dat het individu niet alleen rechten, maar ook plichten heeft.

 

Kierkegaard heeft niet alleen filosofische en theologische werken geschreven, maar ook zogenoemde ‘opbouwende toespraken’, waarin hij veel van zijn gedachten verwerkt. Deze keer hebben we gekozen voor een onlangs vertaald en uitgegeven boekje God zoeken, liefde en dood.* Daarin worden deze drie prachtige thema’s behandeld naar aanleiding van een biecht, van een huwelijk en bij een graf. Diepzinnig komen belangrijke vragen aan de orde, bedoeld om te vinden wat een mens opbouwt.

 

Kierkegaard is geen gemakkelijk schrijver. Hij kan daarom het beste in een groep worden gelezen. Steeds blijkt, dat juist door de inbreng van anderen, hun interpretaties, ervaringen en associaties Kierkegaards gedachten verdieping en verrijking van ieders eigen spiritualiteit teweegbrengen.

 

* Søren Kierkegaard, God zoeken, liefde en dood. Kierkegaards toespraken 5, Vertaald door Lineke Buijs en Andries J. Visser, Uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2011, 143 blz., € 15,00, ISBN 978 90 5881 553 8.

 

Dagen: Woensdagen (14.00–16.30 uur)
Data: 12 feb – 26 feb – 12 mrt – 26 mrt – 16 apr
Kosten: 50 euro
Begeleiding: Riet Spierings en Krijn Kramer