Een weg door de woede

Dagen: Vijf donderdagen (14.00 – 16.30 uur)
Begeleiding: Rini Rikkert en Harm van Grol

 
Woedeuitbarstingen zijn geen pretje. Ben je toeschouwer dan maak je je misschien uit de voeten. Of je probeert de persoon die zijn woede uitleeft, te kalmeren. Vermoedelijk zonder veel resultaat. Het mikpunt zijn van woede is nog lastiger. Vooral om niet zelf uit te barsten. Mensen kunnen elkaar gemakkelijk treffen en kwetsen. Vrij algemeen geldt in onze samenleving dat je met woede kwaad doet, en als je zo’n woedeuitbarsting meemaakt, weet je weer waarom. Je hoort je woede te beheersen, in te houden. En wordt je woedend, dan verlies je je gezicht. Je moet je schamen. En dat zul je weten. Woede is taboe.

 
In deze serie middagen willen we voorbij het taboe. We gaan ‘een weg door de woede’. Bijna letterlijk, in de zin van een verkenning van de woede. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat woede niet alleen negatief is én dat we met het taboe op woede niet echt opschieten. Als we wat meer zicht hebben op (onze) woede, moet het mogelijk zijn op een volwaardiger manier om te gaan met die woede. Kennismaken met woede kan ook tot zelfbezinning leiden en zo kan een weg door de woede verrassend zijn.

 
We beginnen onze verkenning met een uitdagende tekst Warme woede – koude woede van theoloog en psycholoog Jan Bodisco Massink. Daarna lezen we teksten uit de Bijbel vanuit drie invalshoeken. Heilige woede: bestaat er zoiets als heilige woede? Is er niet zoiets als terechte verontwaardiging? En waar zou het dan om gaan? Oude woede: je kunt zo je gevoelige punten hebben. Momenten dat je je woede voelt opkomen. Dan gaat het om onverwerkte woede. En onverwerkte woede kan je persoonlijke heling en heelheid in de weg staan, zij kan blijven vreten. Woede hoeft geen probleem te zijn, wel woede die niet geuit wordt, woede die sluimert. Verwerking van actuele en oude woede is noodzakelijk om je zelf te zuiveren. De emotionele taal van de psalmen kan helpen in de bewustwording en verwerking van emoties, ook van woede. Blinde woede: woede kan je blind maken, kan je het zicht benemen op jezelf, op anderen en op God. In de bijbel, maar niet alleen daar, vinden we een God die oordeelt, en een God die vernietigt. God die zijn toorn op ons of anderen uitleeft. Hoe staat het met deze godsbeelden? Zijn zij projecties van woede en schuld? Komen we zo niet met een boog weer uit bij onszelf? Zuivering van emoties kan een noodzaak zijn op weg naar God.