Een sterke vrouw in een donkere eeuw

Na het levensverhaal van Tara Westover, beschreven in haar boek Leerschool, staat in dit jaarprogramma opnieuw een sterke vrouw centraal. Niet levend in deze tijd, zoals Westover, maar in de 12e eeuw, de Middeleeuwen. Ook in dit verhaal speelt religie een grote rol in het leven van het christelijke Normandische meisje Viglis oftewel de bekeerlinge zoals de titel van het boek luidt. Ze trouwt met de joodse David, een toekomstig rabbijn. Zo’n verbintenis is in die tijd bijna onvoorstelbaar. Door liefde aangespoord vlucht ze weg van huis, bekeert zich tot het joodse geloof en noemt zich voortaan Hamoutal. Om te ontkomen aan de pogroms en aan de ridders van haar vader, gaat ze met haar man wonen in het kleine Franse dorpje Monieux aan de voet van de Mont Ventoux.

In dit slapende bergdorpje brengt Hertmans zijn zomers door en krijgt hij een 12e eeuws manuscript onder ogen dat verhaalt over Hamoutal en dat hem enorm intrigeert. Ook in Egypte blijkt een document te zijn gevonden over haar leven.

Vanuit de verbeelding van de schrijver komt het leven van deze bekeerlinge te voorschijn. Hertmans reist haar als het ware achterna op zoek naar sporen van dat duizend jaar oude verleden op plekken waar ze heeft gewoond of waar ze is geweest op zoek naar haar kinderen.

De twee verhaallijnen, van de bekeerlinge en de moeizame reis van Hertmans, lopen naadloos in elkaar over. Hij trekt in dit beeldrijk geschreven boek lijnen vanuit de Middeleeuwen met haar pogroms en kruistochten naar de huidige tijd met vluchtelingen en jihad.  Hij komt tot de conclusie dat het vaak niet de grote verhalen van de religies zijn die aanzetten tot haat en geweld. Het is geen vijand die van buiten komt maar een die in de harten schuilt en nu onweerstaanbaar naar buiten breekt, gevoed als hij is door jarenlange hetze, kleine afrekeningen en verwijten over en weer. De vijand in het eigen hart, daar kan geen mens zijn cultuur van vrijpleiten.

En wat dit betreft is er in duizend jaar niet zoveel veranderd.

 

Wederom een dag over een ongelooflijk spannende en meeslepende zoektocht van een vrouw die aan het einde van haar leven niet meer weet wie ze is of tot welke God ze eigenlijk moet bidden. Ook in onze tijd is bekeren niet altijd zonder gevaar en zijn er wereldwijd kleine en grote conflicten tussen religieuze groeperingen.

Een boek dat talloze persoonlijke, maatschappelijke en religieuze thema’s biedt om met elkaar over in gesprek te gaan.

Hopelijk gebeurt bij u wat in een recensie in De Vlaamse krant De Standaard werd voorspeld: ‘De bekeerlinge’ is een cruciaal boek dat harten en hoofden zal beroeren.

Om deel te kunnen nemen aan deze dag geldt wel als voorwaarde, dat u het boek De bekeerlinge van Stefan Hertmans (uitgegeven bij De Bezige Bij) vooraf heeft  gelezen.

 

Datum                 Vrijdag 13 maart (10.30 – 16.00 uur)

Kosten                20 euro

Begeleiding        Wil van der Heijden en Kees Weel