Een leven lang groeien

Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
(Psalm 92, 15)

 

Ouder worden gaat vanzelf. De jaren tellen, we worden wat trager en het lijkt soms of de tijd steeds sneller gaat. In het ouder worden gebeurt er veel met een mens. Niet alleen lichamelijk verandert er veel, maar ook innerlijk. Lichamelijk gezien zijn er op den duur sporen van aftakeling. Het leven kan soms een hele opgave worden.

 

In geestelijk opzicht kan er zich een levensweg ontplooien waarin niet van achteruitgang, maar van groei sprake is. Innerlijk groeien naar wijsheid en geestelijke ruimte is een gave. En wie verlangt daar niet naar…

 

‘Oud worden is ook niet alleen maar verliezen. Het is fijn dat er niets meer van je verwacht wordt. De vrijheid die je krijgt is groot, er komt innerlijke ruimte om te doen wat jij belangrijk vindt. Je hebt steeds minder te verliezen… En alles wat je loslaat geeft ruimte voor nieuwe dingen, geeft tijd om na te denken, beter om je heen te kijken, wijzer te worden, meer te geven en meer te ontvangen.’ Agnes Grond

 

Aan de hand van teksten en gedichten gaan we in gesprek met elkaar. Teksten waarin niet voorbijgegaan wordt aan wat ouder worden moeizaam maakt. We proberen met elkaar te ontdekken of ook in het moeizame ruimte, innerlijke ruimte en vrede te ontdekken is. We kijken naar onderwerpen zoals: weglopen vóór en beamen van het ouder worden, vreugde en verdriet, vasthouden en loslaten, zin geven en zin ontvangen, afhankelijkheid en vrijheid, toenemende beperkingen en overgave, eenzaamheid en stilte, op weg naar het einde en ontvankelijk worden.

 

We kijken naar de teksten vanuit onze eigen ervaringen met het ouder worden en oud-zijn. We proberen een spiritualiteit op het spoor te komen die past bij de weg die we gaan in de derde levensfase. De ervaring is dat in het er samen over praten behalve herkenning vooral ook verdieping kan groeien. Misschien dat we zo een eigen weg kunnen gaan, waarin we de innerlijke vrede vinden die in de ouderdom bij ons hoort.

 

Later
word ik een lief oud mens
mild en wijs
mijn ogen verraden
van die kleine binnenpretjes
wie met verhalen komt
vindt een geduldig oor
en allen zijn ze me even lief
want het leven
heeft van mij
een vredig mens gemaakt
ja laat ik dat eens doen
(bewerking van C. Bekius)

 

Dagen: Vijf woensdagen (14.00 – 16.30 uur)
Data: 23 jan – 6 feb – 20 feb – 6 mrt − 20 mrt
Kosten: 50 euro
Begeleiding: Joanne Kruiswijk Jansen en Wil Simis−Goddijn