Eckhart Tolle

Dagen: Drie maandagen (10.30 – 16.00 uur)
Data: 13 okt – 20 okt – 3 nov
Kosten: 54 euro
Begeleiding: Wim Bonarius en Joop Stam

 

De kerken lopen leeg en tegelijkertijd lijkt Nederland in de ban van een nieuw religieus ontwaken. Is het mogelijk dat het officiële spreken van de kerken niet meer wordt verstaan, waardoor de heilige boeken, waarop de religies zijn gebaseerd, aan waarde verliezen? Of worden ze niet meer begrepen, omdat ze geschreven zijn in een taal uit een oude cultuur? Niettemin blijkt in onze dagen de honger naar religiositeit groot te zijn, kennelijk een algemeen menselijke eigenschap, want de niet aan enige oude religie verwante ‘spirituele’ boeken vliegen over de toonbank.

 

Één van die boeken, met een oplage van ca. 150.000 exemplaren, is De kracht van het Nu van Eckhart Tolle (Ankh-Hermes, 2003, 191 blz.). Alleen al het feit dat de inhoud van dit boek zo velen schijnt aan te spreken nodigt ons uit er kennis van te nemen en ons zo mogelijk door de spirituele inhoud ervan te laten verrijken.

 

Ware religiositeit en mystiek hebben een duidelijke kern in zich, een kern waarin een zekere herkenning van kwaliteit zichtbaar wordt. De oude religieuze boeken, – voor het christendom blijven toonaangevend: het Oude- en Nieuwe Testament – , hebben in het verleden velen geïnspireerd en doen dat ook nu nog. Ze hebben daarmee a.h.w. hun religieuze kwaliteit bewezen. Deze geschriften bevatten namelijk vele ervaringsverhalen van mensen die in de verschillende omstandigheden van hun tijd inhoud probeerden te geven aan de zin van hun leven. Op deze wijze werden velen van hen ook gevoelig voor het GEHEIM van hun leven.

 

Is het mogelijk de inhoud van de nieuwe spirituele boeken langs die meetlat te leggen? Hebben de oude boeken een kritische en zuiverende functie in het verstaan van de hedendaagse werken? Maar andersom ook: hebben de nieuwe boeken een kritische en zuiverende, zelfs een functie van een eyeopener in het verstaan van de oude boeken? En zo niet op de oude boeken, dan wel op het functioneren van de instituties, die naar het schijnt de inhoud van die oude boeken verduisteren?

 

We willen op onderzoek gaan naar de overeenkomsten en de verschillen in de religieuze kernen van met name De Psalmen en het bovengenoemde boek van Eckhart Tolle. Wat inspireert ons en wat spreekt ons niet (meer) aan?