Door schade en schande mens worden…

Kom, kom, wie je ook bent.
Schande is hier onbekend.
Al zwoer je duizend eden
die je keer op keer weer brak.
Kom, blijf komen, kom.

(Soefidichter Rumi)

 

David… jongste en achtste zoon van Isaï, achterkleinzoon van Ruth… een herdersjongen op wie God, zo vertelt het Bijbelverhaal, zijn oog laat vallen om tot koning gezalfd te worden. Vaardig met de lier en goed van de tongriem gesneden. Berichten over sterke staaltjes van krijgsmankunst, afgewisseld met verhalen over vriendschap en over een groot vermogen het beste in mensen naar boven te halen. Een man met charisma voor wie God zelf een zwak lijkt te hebben.
Maar ook een twijfelachtige echtgenoot en een vader die niet veel bespaard blijft. Een leider die – eenmaal gewend aan de macht? – een verschrikkelijk scheve schaats rijdt.

 

Wie is David? Herdersjongen, zanger, guerrillaleider, koning, Messias? De man David, vriend, vader, minnaar: Marc Chagall weet er meer van. Wie vaker een cyclus bij onderstaande begeleiders heeft meegemaakt, weet inmiddels dat Chagall voor hen een bijzondere inspiratiebron en gids begint te worden. Deze grote joodse schilder helpt ons met kleur, vorm en beweging kijken, lezen en duiden. Brengt ons in beweging en raakt ons. En dan blijkt ook de geschiedenis van David actueel en inspirerend.

 

Voor ieder die van echte mensen houdt, mensen van vlees en bloed. Zeker geen perfecte mensen maar wel kleurrijk en sterk, vol esprit. In David hopen we een aanstekelijk voorbeeld te vinden van echt mens-zijn. Een authentiek mens wiens leven juist door alle ups en downs heen een bron van wijsheid is geworden en ons brengt bij onze oorspronkelijkheid, bij wat mogelijk de bedoeling is van ons leven. Een levensverhaal ook met een onderstroom van onvoorwaardelijkheid, met verrassende perspectieven en nieuwe inzichten.

 

Een keuze uit het werk van Chagall over David en de daarbij passende verhalen brengen ons bij onszelf en in gesprek met elkaar. Voor het lezen van de teksten maken we gebruik van de methode van de Lectio Divina waardoor we de teksten op een meditatieve manier zullen lezen.

 

Dagen: Drie vrijdagen (10.30 – 16.30 uur)
Data: 22 feb − 8 mrt – 22 mrt
Kosten: 60 euro
Begeleiding: Dinette Kooiman en Mineke Kroes