De ziel gaat te voet

Twee mensen gaan te voet vanuit Nederland naar Assisi. Onderweg lezen ze uit de Fioretti, De bloemetjes van Franciscus. Thuisgekomen schrijven ze neer wat ze aan de weg en aan de verhalen over Franciscus hebben beleefd. Het resultaat is een rijk en spiritueel boek, waarin het gaat om de innerlijke stem, het deemoedig leren en het wijs worden aan de weg. Geen zoetsappige, maar tegendraadse verhalen, soms ronduit irritant, waaraan je je als lezer kunt schuren.

 

Wij lezen dit reisverhaal en in dit verhaal de verhalen over Franciscus. Dit zal ons zeker uitnodigen elkaar te vertellen van onze eigen weg. In de weerbarstigheid van het alledaagse ligt (onze) wijsheid verborgen en daar laten we elkaar in delen.

 

Het eerste wat opvalt in de Fioretti is het verlangen naar het eeuwig leven. Andriessen laat in zijn hervertelling zien dat de verhalen hun zin ook hebben buiten dit middeleeuwse verlangen om, in onze wereld waarin eeuwig leven veranderd is in authentiek leven. Het tweede wat opvalt, zijn de volstrekt geschifte situaties waarin Franciscus en zijn broeders verzeild raken, nogal eens door toedoen van Franciscus zelf, willens en wetens. Franciscus probeert daarin als geestelijk leraar het ego van zijn medebroeders te breken. Soms krijgt de geschapen situatie het karakter van een koan. En tenslotte, wat de lezing van het boek van Andriessen en Mooren zo boeiend maakt, is het voortdurend speuren naar wat Franciscus en zijn broeders drijft. Naar het ‘iets’ dat ze gezien hebben. Naar de plek in onszelf waar het zwijgen begint.

 

We lezen passages uit het boek van Herman Andriessen en Ciel Mooren,De ziel gaat te voet. Met Franciscus naar Assisi, Uitgeverij Meinema, Zoetermeer 2008, 199 blz., ISBN 90 211 4178 7. De oorspronkelijkeBloemetjes kun je vinden en plukken in de vertaling van Linda Pennings,De Fioretti. Verhalen over Sint-Franciscus, Uitgeverij Gottmer, Haarlem 1999, 216 blz., ISBN 90 257 3084 1.

 

Dagen: Vijf woensdagen (10.30 – 13.00 uur)

Data17 mrt – 31 mrt – 14 apr – 28 apr – 12 mei
Kosten45 euro
BegeleidingWil Simis en Harm van Grol