De weg van de mens

De weg van de mens wordt wel het mooiste en meest fijnzinnige boekje van Martin Buber genoemd, een pareltje van chassidische literatuur. Sinds 1952 beleefde het vele herdrukken. De teksten zijn gebaseerd op een lezing van Buber in 1947 in Bentveld voor de Woodbrookers.

 

Het chassidisme is de grote mystieke-religieuze beweging die in het midden van de 18e eeuw ontstond in het Oost-Europese Jodendom.

 Wij hebben hier te doen met een leer die ervan uitgaat dat mensen in wezen ongelijk zijn, en die zij daarom niet aan elkaar gelijk wil maken. Alle mensen hebben toegang tot God, maar ieder heeft een andere. Juist in de verscheidenheid van de mensen, in de verscheidenheid van hun aanleg en hun neigingen, ligt de grote mogelijkheid voor het mensdom.

Ieder draagt iets kost­baars in zich, dat in geen ander te vinden is. Wat echter dit ‘kostbare’ is in een mens, kan hij slechts ontdekken wanneer hij zijn sterkste gevoelens, zijn innigste wens, datgene in hem wat zijn diep­ste innerlijk beroert, waarachtig beseft.

Op vertellende toon neemt Buber de lezer mee op die weg. Soms ontvouwt hij een korte chassidische vertelling om de wijsheid daarin te laten oplichten. Zo komt de weg van de mens dichtbij. Een weg die te doen is, een weg voor iedereen. De weg die loopt van zelfbezinning, de eigen bijzondere weg, via vastbeslotenheid, steeds weer bij zichzelf beginnen en zich niet met zichzelf bezighouden om te komen tot de plaats waar men staat.

Want daar waar wij staan, moeten wij het verborgen godde­lijke leven doen oplichten. En al hadden wij macht tot aan de uithoeken van de aarde, wij zouden niet toekomen aan dat vervulde bestaan wat ons de stille toegewijde overgave aan de levende-omge­ving schenken kan  (…) Onder de haard van onze woonstede ligt onze schat begraven.

 

Het kleine boekje nodigt uit om steeds opnieuw te lezen, om de teksten stap voor stap op je te laten inwerken, er samen over te praten en zo steeds dieper binnengeleid te worden in de wijsheid en levenskunst die erin te vinden is.

Het is een mooi uitgevoerd boekje met een prent van H.N. Werkman (1882-1945) op de omslag. In de bijeenkomst laten we ons ook inspireren door andere prenten van Werkman bij door Buber navertelde chassidische legenden.

Martin Buber (1878-1965) was filosoof, schrijver, bijbelkenner en psycholoog en groot kenner van de joodse literatuur en traditie. Vanwege zijn inspanningen voor de vrede tussen Joden en Arabieren ontving hij vele prijzen, waaronder de Goetheprijs en de Erasmusprijs.

 

Martin Buber, De weg van de mens, Uitgeverij Juwelenschip.

ISBN 13: 978 90 215 8046 3

 

Dagen             Vijf woensdagen   (14.00 – 16.30 uur)

Data                9 okt – 23 okt – 6 nov – 20 nov – 4 dec. 2019

Kosten            50  euro

Begeleiding    Wil Simis-Goddijn en Riet Spierings