De spiritualiteit van de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach

Al sinds enige jaren staat de Matthäus-Passion van Bach bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht aan mensen die het nodig hebben. Maar zij geeft ook veel te overwegen!

 

Bach schreef zijn Matthäus-Passion voor de liturgieviering van Goede Vrijdag. Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J. S. Bach (1685-1750) zoveel mensen diep blijft raken? Omdat Bach met zijn muziek ruimte heeft weten te geven aan de troost en het uitzicht verwoordt in de teksten die het lijdenverhaal becommentariëren en overdenken.

 

Bach onderbreekt in zijn Matthäus-Passion de evangelietekst door recitatieven, aria’s en koralen. Hiermee bevordert Bach dat de hoorders van het verhaal aan het verhaal kunnen participeren, niet alleen als toehoorders en toeschouwers, maar ook als ontvangers van het Woord dat hen richting kan geven op hun geestelijke weg. Dat deed het in 1727 in de Thomaskerk in Leipzig, dat doet het tot op de dag van vandaag. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Matteüs weet Bach een geestelijk ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken.

 

Deze dag willen wij de spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben, aan de hand van verschillende fragmenten. Ontdek met hem hoe tekst en muziek samen niets aan actualiteit hebben ingeboet.

 

Datum               Donderdag 23 maart (11.00 – 16.00 uur)

Kosten              22 euro

Begeleiding      Ad de Keyzer