De ramen van Jeruzalem

In 1962 werden in de synagoge van het Hadassah-ziekenhuis van Jeruzalem 12 prachtige glas-in-loodramen van Chagall geplaatst. Ze worden gezien als één van Chagalls meesterwerken en zijn ook, naast ramen die hij voor kerken en musea heeft gemaakt, de enige ramen die hij heeft gemaakt voor een synagoge. De ramen symboliseren de 12 zonen van Jacob waaruit de 12 stammen van Israël zijn voortgekomen. Marc Chagall putte hiervoor uit 2 Bijbelgedeelten waarin de stammen door Jacob (Gen. 49) en door Mozes (Deut. 33) worden gezegend.
Dit waren de twaalf stammen van Israël.
En dit is wat hun vader tot hen gesproken heeft.
Hij zegende hen, een ieder van hen met een eigen zegen.

(Gen. 49: 28)Maar ook de geschiedenissen van de afzonderlijke en gezamenlijke stammen doen in de ramen mee. Omdat de joodse godsdienst de afbeelding van mensen niet toelaat, tonen de ramen ‘slechts’ de namen van de stammen, Bijbelcitaten en motieven als bloemen, kandelaars, vogels, vissen en andere dieren. De symboliek van de ramen, waarin ook de achterliggende betekenis van de Hebreeuwse letters en andere kabbalistische gegevens een rol spelen, is niet zomaar te vatten: het vraagt om een goed en zeer zorgvuldig kijken en op ons in laten werken.

 

Zoals ook bij het vele andere werk van Chagall maken de stralende kleuren een diepe indruk. Zo vormen de ramen een intense symfonie van kleur, poëzie en verbeeldingskracht. Ieder raam roept verschillende interpretaties op. In ‘gesprek’ met de ramen maken we ook contact met ons eigen verhaal: onze eigen afkomst en geschiedenis, ons eigen (al of niet) ‘gezegend’ voelen, onze eigen verbeeldingskracht en onze eigen visioenen naar de toekomst.

 

Rode draad in het omvangrijke werk van Chagall is de liefde:
Ondanks alle moeilijkheden in onze wereld heb ik de liefde waarmee ik opgegroeid ben in mijn binnenste nooit opgegeven, net zomin als de belofte die in de liefde voor de mens besloten ligt. In ons leven is er, net als op het palet van de schilder, maar één kleur die het leven en de kunst zin geeft, de kleur van de liefde. (Marc Chagall).

 

Tijdens deze cyclus van 3 vrijdagen in de periode voor Pasen kijken we met veel aandacht (in de vorm van beeldmeditaties) naar de 12 ramen van Jeruzalem. Iedere vrijdag komen 4 ramen aan de beurt. In het kijken laten we ons ondersteunen door enkele teksten. Daarna gaan we in gesprek met elkaar.

 

Dagen: Drie vrijdagen (10.30 − 16.30 uur)
Data: 4 mrt − 18 mrt − 1 apr
Kosten: 60 euro
Begeleiding: Dinette Kooiman en Mineke Kroes