Openingsavond KCS

In de loop van de geschiedenis heeft de wereld een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Maar wat er in mensen leeft aan pijn, verdriet, woede, vertrouwen, blijdschap, dankbaarheid, dat is van alle eeuwen. En daarover zingen de Psalmen. Gedichten, liederen, twee-, soms misschien wel drieduizend jaar oud. Ze proberen woorden te geven aan wat mensen beleven, wat er omgaat in hun hart. Tot op de dag van vandaag worden ze gezegd, gebeden en gezongen. Ze vormen de rode draad in het dagelijks leven van alle abdijen over de hele wereld. Woorden van troost, woorden om je moed te geven, je hart te luchten. Soms dus ook woorden die ongemakkelijk zijn, wellicht vooral als ze zingen over wat ‘de vijand’ wordt toegewenst.

 

Met de woorden van de Psalmen spreken mensen al eeuwen tot de Levende die gezegd heeft ‘Ik zal er zijn’, maar die soms zo ver weg of zelfs zo afwezig lijkt. De Psalmen leren ons dat je tegenover de Levende alles mag zeggen, alles wat je op je hart hebt.

We gaan enige psalmen onder de loep nemen. Kijken naar de opbouw, de poëzie, de verwijzing naar verhalen uit de Schrift en ook naar passages waar we het misschien moeilijk mee hebben.

 

Datum               Vrijdag 10 januari  (19.30 –  ca 21.30 uur)

Kosten              5 euro

Begeleiding      Gerard Swüste

Aanmelden       noodzakelijk (ruimte is beperkt) en uitsluitend schriftelijk of via e-mail: info@kcs-haarlem.nl