De kunst om het leven te nemen zoals het komt, in het besef dat het geschonken wordt

Leesgroep Speling: lees- en levenservaringen uitwisselen

 Speling* is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning en geeft ruimte aan eigentijdse spiritualiteit en mystiek. De artikelen kenmerken zich door diepgang, veelzijdigheid en aansluiting bij het alledaagse leven. Het tijdschrift wil bezinning, maar wil niet blijven treuren om wat was. Het zoekt naar nieuwe taal, nieuwe vormen en nieuwe rituelen die aansluiten bij wat hedendaagse mensen bezighoudt. Er bestaan enkele tientallen leesgroepen in het land. Ook het KCS in Haarlem heeft al sinds een negental jaren een doorlopende vaste groep, waarbij mensen vertrekken en nieuwe geïnteresseerden zich weer aansluiten.

Elk jaar staat een ander thema centraal in Speling. Jaargang 2020 gaat over het thema Dicht bij het leven. Nu het oude vertrouwde wegvalt, zoeken we eigentijdse antwoorden op onze existentiële vragen. Vragen over het einde onder ogen zien en je overgeven, hoe je in deze tijd elkaar nabij kunt zijn zonder dat intimiteit grensoverschrijding wordt, en hoe een kind die ruimte te geven om echt zichzelf te kunnen worden. Dat zijn onder meer de onderwerpen van deze tweeënzeventigste jaargang.

In verband met de Corona-crisis zullen we op de eerste dinsdagavond in september beginnen met een korte blik op het eerste nummer, dat gaat over sterven.  Daarna bespreken we het tweede nummer, dat gaat over intimiteit. Zo lopen we weer in de pas met het meest recente nummer van het tijdschrift.

We houden de bijeenkomsten ’s avonds om ook werkende mensen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan deze doorlopende groep. De huidige groep bestaat uit een achttal deelnemers en twee begeleiders. Nieuwe mensen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten, voor zover daar nu ruimte voor is.

*Drukkerij Skandalon, Marktplein 51 4331 LK Middelburg.

tel: 030-2218250. Jaarabonnement € 32,50 voor vier nummers via

abonnementen@skandalon.nl

 

Dagen             Vier dinsdagen (19.15 – 21.45 uur)
Data                1 sept – 1 dec – 2 mrt – 1 juni
Kosten            40 euro
Begeleiding    Joanne Kruijswijk Jansen en Krijn Kramer