De Koran als heilig boek

Dagen: Vijf maandagen (13.30 – 16.00 uur
Begeleiding: Janneke Krijger en Frits Tillmans

De Koran of Qur’an is het heilige en gezaghebbende boek van de islam.

 

Voor moslims is het het woord van God, dat tussen 610 en 632 rechtstreeks aan de profeet en stichter van de islam, Mohammed (omstreeks 570-632), werd geopenbaard. Het woord qur’an stamt af van het Arabische iqra, wat reciteer betekent. Voor moslims is de Koran alleen in het Arabisch gezaghebbend, omdat het de taal is waarin het volgens de traditie werd geopenbaard.

 

Mohammed leverde deze mondeling aan zijn leerlingen over. Later werd de inhoud op schrift gesteld.

 

Het lezen van de Koran is op ons Centrum niet vanzelfsprekend. We wilden al lang de tekst zelf lezen, niet in het minst gestimuleerd door de vele verschillende ideeën en zelfs angsten rondom ons heen.

 

We zijn geen islamologen en geen kenners van de Arabische taal. Wel hebben we weet van de invloed van de islam op de westerse, met name de karmelitaanse mystiek. Wat we beogen is: onze leeservaringen delen om iets te leren van de islam en van onszelf.

 

Uitgangspunt bij de lezing is de orthodoxie in de islam die de Koran ziet als de openbaring van God zelf. De islam kent geen onderscheid tussen inspiratie en openbaring zoals het jodendom en het christendom. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de omgang met de westerse moderniteit en secularisatie.

 

De islam kent vele stromingen en onderling wordt er veel gedebatteerd, maar de Koran geldt voor alle verdere uitwerking van de islamitische levenswijzen: de hadieth (overlevering), de salath (gebed), de zakath (gemeenschappelijke bijdrage), de ramadan (vasten), de haddj (bedevaart), de shariah (wetgeving) en de djihad (inspanning, streven).

 

Van belang is de omgang met de profeten, zoals Abraham, Noë en Jezus, en de volkeren van de Boeken. De invloed van de Koran op de mystieke traditie in de islam is diep en de nadruk op de liefde tot God is groot.

 

De Koran: meer dan een verkenning waard.