De Keltische weg

Dagen: Drie vrijdagen (10.30 – 16.00 uur)
Begeleiding: Mineke Kroes en Riet Spierings

 
Zoekend de tegenwoordigheid van God die zich niet vinden laat,
verdwalen wij op onze weg, maar vinden wij hem terug
dan volgen wij de wonderbare melodieën die bij jou
overal over de wegen van de wereld weerklinken.

 
(Uit een liefdesgedicht van een Keltische monnik († 1086) voor zijn psalmboek)

 
De Keltisch-christelijke traditie vertegenwoordigt een rijk deel van onze geestelijke erfenis, die ons veelal onbekend is gebleven. Toch blijkt uit het aanbod in de boekwinkels Keltische spiritualiteit sterk in de aandacht te staan. Sommige bezoeken zelfs Iona, een afgelegen eiland voor de Schotse westkust. Nu een uithoek van Europa maar ooit een levendig centrum van christelijke cultuur. Van hieruit begon de Ierse monnik Columba met zijn metgezellen de kerstening van Europa. In de herbouwde abdij ontstond in 1938 de Iona Community, die gaandeweg ver over de grenzen aanhang en bekendheid verwierf en nieuwe gemeenschappen vormt, ook in Nederland.

 
Vorig jaar bespraken wij op het KCS het boek Aanwezig onderweg, een bundel artikelen door Nederlandse auteurs. Dit jaar zetten we onze verkenning voort met een boek van Ian Bradley, die diepgaand studie van de Keltisch-christelijke traditie heeft gemaakt.
De eigen elementen van deze traditie komen ter sprake, zoals de grote gevoeligheid voor beelden en poezie; het weet hebben van de aanwezigheid van God in de schepping en in het leven van alledag; een hoopvol beeld van de mens. Het besef altijd onderweg te zijn als pelgrim in het leven.

 
Door de poëzie, de kleurrijke legendes, kostbare bijbelmanuscripten en heilige plaatsen in het landschap krijgen we toegang tot een religieuze cultuur die het hart van de mens raakt met al zijn zintuigen. Ook de verhalen van legendarische heiligen zoals Columba, Patrick en Brigid horen daarbij. Zij beschouwden het leven als een pelgrimsreis (peregrinatio), waarbij het onderweg zijn vol van betekenis is omdat in de tijd een glimp van de eeuwigheid, van God kan worden opgevangen. Deze sterke nadruk op de dynamiek van het bestaan en het besef dat je bestemming zich al gaande ontvouwt, is een blijvende inspiratiebron.

 
Als leidraad gebruiken we o.a. het boek van Ian Bradley, Keltische spiritualiteit, Een oud geloof met perspectieven voor de toekomst, Meinema, Zoetermeer 2005, ISBN 90 211 3671 6 (Graag zelf aanschaffen).