De herberg van het hart

Godsdienst, het staat in een ongunstig licht. Velen in onze tijd keren zich ervan af, want ‘God’ zorgt alleen maar voor moord en doodslag. De islam wordt als bedreigend gezien. Angst regeert.

Dat is de realiteit van alledag. In de jaren na de aanslag op de Twin Towers in New York schreven Hein Stufkens en Marcel Derkse gezamenlijk een boek dat je gerust profetische kwaliteiten mag toedichten. Zij proberen de diepe geestelijke wonden die zijn geslagen door beelden van aanslagen, haat en oorlog te helen met woorden over de kern van de dienst aan God: liefhebben. Franciscus en Rumi zijn hun en daarmee ook onze gidsen. Vurige gidsen, hartstochtelijke minnaars van Christus, de Ene Geliefde…

Beiden leefden in de tijd van de grote kruistochten van de christelijke wereld tegen die van de islam en kenden de oorlog en de haat van dichtbij. Franciscus had als jongeman krijgshaftige ambities maar kwam daar, geconfronteerd met de realiteit van de veldslag tegen Perugia en krijgsgevangenschap, van terug. Rumi maakte deel uit van een familie die gevlucht was voor oorlog vanuit het huidige Afganistan naar het huidige Turkije. Hun levenslange zoektocht naar vervulling brengt hen bij het hart van de godsdienst: in liefde en zelfovergave; wanneer vervreemding plaats maakt voor vervoering. In de herberg van hun eigen hart vinden zij liefde en niets dan liefde, komen zij thuis.

 

Franciscus vindt de liefde in navolging van Christus, vooral in diens dienstbaarheid aan anderen en zelfontlediging, Rumi als hij stuit op de Ene Geliefde die hem geheel en al opeist. De overgave aan deze Geliefde vormt het hart van de dienst aan God. Zij overstijgt maatschappelijke en religieuze tegenstellingen. Niet het verstand zit als koetsier op de bok, maar het hart.

 

De werelden zijn niet groot genoeg om Mij te bevatten,

maar het hart van de volledige mens is groot genoeg

om Mij te bevatten. (Rumi)

 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, door hen

die vergiffenis schenken door uw liefde

en ziekte en verdrukking dragen. (Franciscus, in het

Zonnelied)

 

In onze ontmoetingen op het KCS zullen wij ons in onze dialogen laten leiden door deze inspiratie. De woorden van Franciscus en de gedichten van Rumi staan centraal. Proevend en met verbeelding, puttend uit de natuur, de kunst, muziek en dans (de dans van de derwisjen), maken wij ruimte voor het verlangen, de nood die leeft in ons eigen hart. Zo zoeken wij de vrede met onszelf, met onze naasten en uiteindelijk met alle mensen.

 

Het verdient aanbeveling het boek De herberg van het hart voorafgaand aan de cyclus aan te schaffen en al eens door te bladeren. Overige teksten van Franciscus en Rumi, kunstafbeeldingen, muziek- en videofragmenten en meditatieve oefeningen zullen tijdens de cyclus zelf worden aangereikt.

 

Literatuur:  Hein Stufkens en Marcel Derkse, De herberg van het hart. Franciscus en Rumi als gidsen voor onze tijd, 2003, Uitgeverij Ank-Hermes bv, Deventer. ISBN: 90 202 8325 1   Het boek is nieuw en gesigneerd ook te bestellen via info@lacordelle.nl  en kost 7,50.

 

Dagen                Drie zaterdagen (10.30-16.00 uur)

Data                   4 mrt – 18 mrt – 1 apr

Kosten               60 euro

Begeleiding       Dinette Kooiman en Mineke Kroes