Spiritualiteit als levenskunst

 

Ingaan en uitgaan

 

Er is de laatste tijd een hernieuwde belangstelling voor levenskunst. Dat is het

vermogen om geïnspireerd het eigen leven vorm te geven. En daarbij met

dankbaarheid en wijsheid goede en slechte ervaringen te verwerken. In deze

cyclus zullen we levenskunst benaderen vanuit spiritualiteit als ervaringswijsheid.

De eerste keer zal het gaan over het vinden van de balans tussen activiteit in

de wereld en inkeer in de stilte. De tweede keer over de samenhang tussen

levensvragen en spirituele ervaringen. De derde keer over het omgaan met

verdriet en kwaad. De vierde keer over het zoeken naar spirituele omvorming.

Elke bijeenkomst begint met een beeldmeditatie. We hanteren kunstwerken

als beeldmateriaal. Daarna bespreken we de tekst van het boekje en onze

eigen levenservaringen.

 

Het boekje dat wordt gebruikt is van Kick Bras en heeft de titel Ingaan en uitgaan.

Voor deelnemers aan de cyclus is het op het KCS verkrijgbaar voor € 7,50.

 

 

Dagen                  vier woensdagavonden (19.30-21.30uur)

Data                     2 mrt – 16 mrt – 30 mrt – 13 apr

Kosten                 40 euro (voor vrijwilligers van Stem in de Stad 10 euro)

Begeleiding          Kick Bras en Riet Spierings

Plaats                   Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem

Opgave                 via website www.kcs-haarlem.nl of aanmeldingsformulier

Overzicht voorjaarsjaarprogramma KCS 2016

 

Op het spoor komen van innerlijke ruimte
Een weg door het ouder worden
Vijf woensdagen (13.30 – 16.00 uur)          50 euro*
20 jan – 3 feb – 17 feb – 2 mrt – 16 mrt
Joanne Kruijswijk Jansen en Wil Simis-Goddijn

 

De zoektochten van drie kloosterzusters
Filmcyclus met Ida, Hadewych, Marie Heurtin
Drie zaterdagen (11.00–16.30 uur)              60 euro*
23 jan – 6 feb – 20 feb
Marjeet Verbeek en Wilbert Sentenie

 

Voor wie het spoor van de liefde zoekt
Søren Kierkegaard: een bron van inspiratie
Vijf woensdagen (14.00–16.30 uur)           50 euro*
27 jan – 10 feb – 24 feb – 9 mrt – 30 mrt
Riet Spierings en Krijn Kramer

 

Waar woorden zwijgen
Gedichten met en zonder God
Zes vrijdagen (14.00–16.30 uur)                60 euro*
12 feb – 26 feb – 11 mrt – 1 apr – 15 apr – 29 apr
Lia Vergouwen en Vic Bos

 

Op zoek naar de kracht van mededogen en vergeving
Inspirerende en hoopgevende teksten van de Dalai Lama en

Desmond Tutu in een roerige wereld
Drie vrijdagen (10.30–16.30 uur)                 60 euro*
19 feb − 4 mrt – 18 mrt
Dinette Kooiman en Mineke Kroes

 

Spiritualiteit als levenskunst

Ingaan en uitgaan

Vier woensdagen (19.30 – 21.30 uur

2 mrt – 16 mrt – 30 mrt – 13 apr           40 euro* (vrijwilligers

Kick Bras en Riet Spierings                 StidSt 10 euro)


Zen – zien – tekenen
De kunst van het onbevangen waarnemen
Twee zaterdagen (11.00–16.30 uur)         40 euro*
26 mrt – 9 apr
Leo van Vegchel

*       Regeling naar draagkracht is mogelijk
**    Tijdschrift Speling: www.speling.nl

 

Kijk voor het volledig programma op www.kcs-haarlem.nl of vraag het programmaboekje aan.

Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit  –  Parkstraat 1 2011 KJ Haarlem  –

Tel. 023-5274675 – info@kcs-haarlem.nl

Voor informatie over Stem in de Stad, waarmee wij samenwerken: www.stemindestad.nl

De kunst van het onbevangen waarnemen

 

Zen-Zien-Tekenen is een stille meditatie, met als oefening intensieve aandacht en onbevangen waarnemen en met als werkvorm tekenen.

Tekenen als een vorm van mindfulness: om de wereld werkelijk te leren zien. Om te leren waarnemen zonder te oordelen.

Tekenen als vorm van actieve meditatie: je zondert je niet af, maar bent juist volop aanwezig in het hier en nu. Het helpt je om met volle aandacht in het leven te staan. Er ontstaat rust, je krijg meer energie en je neemt scherper waar.

Tekenen kun je overal en alles, het maakt niet uit, alles in onze omgeving is onderwerp om te tekenen. Alle heel gewone, dagelijkse dingen worden bijzonder als je ze ziet met een oog dat tekent. Als je ogen opengaan is alles inspirerend. Al tekenend ga je zien, en al ziende ontdek je en leef je in verbondenheid met alles wat je ziet. Potlood of pen en papier zijn alles wat je nodig hebt.

Het Zen-Zien-Tekenen is niet op de eerste plaats gericht op het leveren van artistieke prestaties en is ook niet bedoeld als ‘creatieve bezigheid’.

Ervaring met zenmeditatie en ‘kunnen tekenen’ is geen vereiste.

 

Wel wordt van de oprechte beoefenaar van Zen-Zien-Tekenen openheid, doorzettingsvermogen, inzet en vertrouwen verwacht. Ook vioolspelen leer je niet in één dag.

 

Ook al heb je eerder al eens deelgenomen, toch ben je weer welkom. De persoonlijke begeleiding zorgt ervoor dat het steeds weer vernieuwend is.

 

Aanbevolen literatuur:

De boeken van Frederick Franck, m.n. Zen zien, zen tekenen (ISBN 9063500637) en Maria Adriaens, Ruimte zien (ISBN 9056700936).

Voor verdere informatie zie ook www.zenzientekenen.nl.

 

Dagen                Twee zaterdagen (11.00 – 16.30 uur)
Data                   26 mrt – 16 apr
Kosten               40 euro
Begeleiding      
Leo van Vegchel

Inspirerende en hoopgevende teksten van de Dalai Lama en Desmond Tutu in een roerige wereld

 

Aan (voor ons) de overkant van de wereld wonen twee wijze mannen die al behoorlijk op leeftijd zijn. De een in het verre Oosten, de ander in het verre Zuiden. Tenzin Gyatso is de veertiende Dalai Lama en leeft al meer dan 50 jaar als politiek en spiritueel leider van zijn volk in ballingschap in Noord-India. Hij zet zich aanhoudend in voor de geweldloze bevrijding van Tibet en voor de wereldvrede in het algemeen. Met zijn boeken en publieke optredens verwierf hij internationale bekendheid. Desmond Tutu is emeritus aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk in Kaapstad en heeft zich jarenlang ingespannen voor de strijd tegen de apartheid. In 1995 richtte hij, na de val van het apartheidsregime, de Waarheids- en Verzoeningscommissie op die een essentiële rol heeft gespeeld bij de overgang naar een democratische rechtsstaat In Zuid-Afrika. In 2014 publiceerde hij samen met zijn dochter Het boek van Vergeving.

De Dalai Lama en Desmond Tutu zijn al jarenlang goede vrienden. Heel verschillend zijn ze: de één is Aziaat, boeddhist, celibatair.

De ander Afrikaan, christen en gehuwd. Beiden hebben als spiritueel leider vastberaden ingezet op het verkrijgen van internationale erkenning voor het onrecht en geweld dat hun volken werd en wordt aangedaan. Hierbij hadden ze een duidelijke weg op het oog waarbij niet geweld, maar waarheid, mededogen, liefde en verzoening de belangrijkste pijlers waren. Beiden ontvingen de Nobelprijs voor de Vrede.

De Dalai Lama en Desmond Tutu dragen ieder afzonderlijk een boodschap uit die wordt geïnspireerd en gedragen door hun eigen spirituele/religieuze traditie en cultuur, gecombineerd met hun (vaak indrukwekkende) persoonlijke ervaringen en inzichten die zij

tijdens onderdrukking en geweld hebben opgedaan. Tegelijkertijd voelen beide mannen een sterke aspiratie een wereldwijde boodschap uit te dragen, die hun eigen traditie en cultuur overstijgt en aansluiting zoekt bij universele waarden van menselijkheid, liefde en hoop. Hiermee openen hun boodschappen en inzichten een actieve handelingsweg voor alle mensen (van welke gezindte, cultuur of traditie dan ook) die op zoek zijn naar een liefdevoller, harmonieuzer en gelukkiger leven. Zowel in het klein als in het groot. Tutu en de Dalai Lama laten op overtuigende wijze zien dat werken aan een meer liefdevolle en positieve wereld ook altijd werken is aan je eigen persoonlijke groei. Hetgeen ook betekent dat we elkaar nodig hebben en afhankelijk zijn van elkaar.

De warme vriendschap tussen de twee zorgt ervoor dat de Dalai Lama en Tutu nog regelmatig de verbinding met elkaar zoeken. Via internet (want ze schuwen de sociale media niet) maar ook ‘live’. Onlangs zijn ze samen een nieuw schrijfproject gestart: The Book of Joy, dat waarschijnlijk in de loop van 2016 zal verschijnen. Het contact tussen de twee vrienden is nooit oppervlakkig, maar intens en vol leven. En altijd doorspekt met een flinke dosis humor en vrolijkheid.

Tijdens deze cyclus dompelen we ons onder in teksten en beeldfragmenten van beide mannen. We zullen dat zeker ook kritisch doen en op zoek gaan naar wat zij ons te bieden hebben. Zowel voor ons persoonlijke leven als voor onze blik op de grote wereld om ons heen. Hierbij werken we met een reader met teksten die tijdens de eerste bijeenkomst voor een paar euro kan worden aangeschaft.

 

Dagen                Drie vrijdagen (10.30-16.30uur)

Data                  19 feb – 4 mrt – 18 mrt

Kosten               60 euro

Begeleiding       Dinette Kooiman en Mineke Kroes

Gedichten met en zonder God

Het gedicht is een van de plekken die in onze cultuur zijn afgesproken om te mediteren over het mensenleven (…).

Wij buigen ons in stilte over een klein, eindig stukje tekst, dat, omringd door wit, alle aandacht naar zich toetrekt.

De omgang met poëzie heeft iets ritueels en iets religieus.

(Maaike Meyer)

 

Rondom de paradoxale titel Waar woorden zwijgen lezen we een aantal gedichten uit de rijke Nederlandstalige poëzie. In deze gedichten komt een kleur- en klankrijk palet van verschillende stemmen aan bod, van stem en tegenstem. Stemmen die iets laten horen van een zoektocht naar zin en verdieping, bezinning en bezieling in de samenleving.

De gedichten gaan over God en toch weer niet over God. Of, zoals de ondertitel luidt, Gedichten met en zonder God. Anders gezegd: over geloof en ongeloof. Woorden van alle tijden, zoals de uitroep van de vader van wie de zoon bezeten was: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp (Marcus 9,24). Poëzie over aanwezigheid en verlatenheid, over verbondenheid en eenzaamheid, over hoop en wanhoop, over vertrouwen en twijfel. En vertwijfeling hoort bij geloof als windstilte bij zeilen, zegt Willem Jan Otten.

Altijd overstijgen de gedichten het bijkomstige en raken aan het wezenlijke, aan het mysterieuze, hoe klein of hoe gewoon de toegang of de aanleiding ook mag zijn. Nooit zijn wij, ook de dichters niet, in staat het mysterie of God in beeld of in woord te vatten. Elke beeldspraak loopt mank. Als het over het mysterie van het leven gaat, schieten alle woorden tekort – en dat moeten ze ook blijven doen om welsprekend te kunnen zwijgen, om te kunnen wortelen in stilte. Het is hard zwijgen, een gedicht, verzucht Herman

de Coninck in Ars poetica. Waar woorden niet gevoed worden door stilte en zwijgen blijven ze gemakkelijk steken in nietszeggende stomheid.

Bij het kiezen van de gedichten zijn we ervan uitgegaan dat poëzie er is voor iedereen. Niet alleen voor de ervaren poëzieliefhebbers, maar ook voor hen die minder vertrouwd zijn met de dichtkunst.

Dit betekent niet dat iedereen elk gedicht dat we lezen op zichzelf zal betrekken of erdoor aangesproken zal worden, maar ons aanbod is zo rijkgeschakeerd dat er voor ieder die zich wil laten raken, wel woorden zijn die zoeken naar de kern van het geheim, naar een ik weet niet wat (Juan de la Cruz). Soms schoorvoetend, soms met vaste tred of rennend, soms wankelend, kruipend of strompelend.

Met oog voor kwaliteit bieden we een grote variëteit van gedichten aan. Voor ons gaat het erom dat de woorden van de dichter ertoe doen, dat ze iets met of voor de lezer of de hoorder doen. Poëzie is evocatief, roept op, brengt iets teweeg. En dat gebeurt tussen, achter of voorbij de woorden. De lezer kan, met een variant op Leo Vroman, de woorden wakker lezen, de woorden wekken, zodat ze opnieuw gaan leven. In dit samenspel van dichter en lezer of hoorder kunnen beiden uit hun woorden komen en kan stilte, al dan niet met een hoofdletter, aan het woord komen.

Op zes vrijdagmiddagen wisselen we uit wat ons in deze gedichten het meest aanspreekt of raakt. In gesprek met elkaar hopen we door te dringen tot wat ons beweegt en bezielt in ons persoonlijke en maatschappelijke leven.

 

Dagen               Zes vrijdagen (14.00 – 16.30 uur)
Data                  12 feb – 26 feb – 11 mrt – 1 apr – 15 apr – 29 apr
Kosten              60 euro
Begeleiding      Lia Vergouwen en Vic Bos

Het levensverhaal van een wijze vrouw

 

Mijn God,
ik hoef niet naar de hemel te klimmen
om met U te spreken
en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik moet mijn stem niet verheffen
om met U te praten.
Al fluisterde ik heel zacht,
Gij hoort me al; want Gij zijt in mij,
ik draag U in mijn hart.
(Teresa van Avila)

 

Van Teresa van Avila (1515-1582) is bekend dat zij op een eigenzinnige wijze haar leven vorm heeft gegeven. Samen met enkele anderen heeft zij een nieuwe stijl van religieus leven ontwikkeld, goeddeels tegen de heersende vanzelfsprekendheden in. Haar vastberadenheid daarin moge mede door karakter en aanleg bepaald zijn, het gevoel voor de goede richting en de maatvoering heeft zij al doende moeten vinden.

Hoe is zij in haar tijd tot dat onderscheidingsvermogen gekomen? Wat is haar geheim om bij de vele heftige en tegengestelde invloeden niet verloren te lopen? We trachten elementen van dat geheim op te sporen in haar autobiografie, het boek van haar leven.* Vervolgens proberen we te zien hoe die elementen, wellicht in een voor onze tijd gewijzigde vorm, ook ons eigen leven richting kunnen geven.

De hieronder genoemde editie is van een uitstekende inleiding voorzien. Deze tekst geeft een goed beeld van het hele boek. Van tevoren zullen we laten weten welke teksten tijdens de bijeenkomsten worden besproken, zodat iedereen zich hierop kan voorbereiden.

 

*Teresa van Avila, Het boek van mijn leven. Ingeleid door Elisabeth Peeters en Ulrich Dobhan; vertaald door Carlos Noyen, Carmelitana, Gent 2009, 458 blz., ISBN 978 90 7667 170 3.

 

Dagen                Drie zaterdagen (11.00 – 16.30 uur)

Data                   nov – 28 nov – 12 dec

Kosten               60 euro

Begeleiding       Frans Maas

O groene twijg in volle bloei

 

Op veler verzoek is er opnieuw een cyclus rond de beroemde mystica Hildegard van Bingen. Dit keer zullen we ons vooral richten op natuurbeelden die in Hildegards gezangen steeds terugkomen en die voor haar een speciale betekenis hebben. Hoe kijkt zij tegen de natuur aan, hoe beleeft zij de schepping? De viriditas (groene groeikracht) zullen we tegenkomen in combinatie met Maria en haar vrouwbeeld. God heeft de man sterk en krachtig geschapen, de vrouw zwak, maar die zwakheid heeft volgens Hildegard (toch maar) de hele wereld voortgebracht.

Hildegard van Bingen leefde van 1098 tot 1179 in het Rijnland, was benedictines en abdis van een klooster, componeerde muziek en schreef omvangrijke boeken over de visioenen die zij zag. Het zijn haar gezangen die een goede basis vormen om met Hildegard kennis te maken, of om tot een verdere verdieping te komen in wat zij ons te bieden heeft.

We zullen aandachtig luisteren naar haar muziek terwijl we de tekst van haar liederen, eveneens van de hand van Hildegard, goed tot ons door laten dringen. Wat roept dit alles bij ons op? We zullen ook de verbinding leggen naar haar visioenen, in prachtige miniaturen weergegeven.

 

Dagen                Drie dinsdagen (14.00-16.30uur)

Data                  27 okt – 10 nov – 24 nov

Kosten               30 euro

Begeleiding       Tony Lindijer

Leren leven met het mysterie

                                                                                   

“Ooit heb ik, na buitengewoon langdurige en vermoeiende gesprekken met een jonge man die, net als ik, jarenlang niet kon beslissen of hij wel of niet in God geloofde en zo ja, of hij dan genoeg in hem geloofde, op een avond tegen hem gezegd:

‘Weet je, het is niet zo belangrijk om zeker te weten of je in God gelooft; of jij in hem gelooft is ook echt het belangrijkste niet. De hoofdzaak is dat God in jou gelooft. En misschien is dat besef op dit moment genoeg’.”

 

Dit is een citaat uit het boek Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven van de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomás Halík. Het boek is bekroond met de Europese prijs voor het beste theologische boek 2011 en lovend besproken in o.a. dagblad Trouw. Halík is tijdens het communistisch regime in het verborgene tot priester gewijd. Na de val van het communisme werd hij adviseur van  president Vaclav Havel.

 

In bovenstaand citaat geeft Halík een zeer herkenbare vraag weer, waarmee veel mensen tegenwoordig worstelen: hoe nog te geloven in een tijd die door een wetenschappelijk wereldbeeld en secularisatie wordt gedomineerd? In zijn boek neemt Halík als uitgangspunt de twijfelende en zoekende Bijbelse figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.

Zoals ook de eerste zin van zijn boek luidt: “Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat.”

 

In zijn voorwoord bij Halíks boek noemt de theoloog en predikant Wim Dekker dit “een ijzersterke openingszin”. Want: “geloof is een vorm van geduld hebben met God. Hoop en liefde zijn trouwens vormen van ditzelfde geduld. Het kan zijn dat ik tot nu toe iets gemist had. Maar deze thesen was ik nog niet eerder ergens tegengekomen. Ze deden me gefascineerd verder lezen. Halík boeit van begin tot eind.”

Als een van de weinige hedendaagse schrijvers is Halík in staat, daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. We bespreken dit boeiende boek in vijf middagen.

Tomás Halík, Geduld met God. Twijfel als brug tussen geloven en niet geloven. Uitgeverij Boekencentrum/Pelckmans ISBN 978 90 239 2766 2   2014, 192 p.

 

Dagen                Vijf vrijdagen (14.00 – 16.30 uur)

Data                   23 okt – 6 nov – 20 nov – 4 dec – 18 dec

Kosten               50 euro

Begeleiding       Wil van der Heijden en Lia Vergouwen

Met Antoine de Saint-Exupéry op zoek naar werkelijk mens zijn

Antoine de Saint-Exupéry is vooral bekend door het prachtige sprookje De kleine Prins, dat hij in 1943 schreef. Het verhaal werd wereldberoemd en is in meer dan 160 talen vertaald. Maar behalve dat heeft De Saint-Exupéry (1900 – 1944) nog heel wat meer op zijn naam staan en is hij nog steeds een van de belangrijkste auteurs van Frankrijk.

Als schrijver kunnen we hem ontmoeten in enkele novellen, een viertal romans (Postvlucht naar Dakar, Nachtvlucht, Het rijk der mensen, Oorlogsvlieger), en in zijn postume werk Citadelle, zijn geestelijke testament.

Antoine de Saint-Exupéry, die je een moderne mysticus kunt noemen, gaat in zijn verhalen op zoek naar het wezen van de mens. Zijn beroep als vlieger heeft daar zeker toe bijgedragen. Hij behoort tot de pioniers in de luchtvaart. Met gevaar voor eigen leven verkende hij het luchtruim, werd beschoten, maakte noodlandingen, liep verschillende keren ernstige verwondingen op en werd met zijn toestel uiteindelijk op het einde van de Tweede Wereldoorlog neergeschoten. In zijn autobiografische roman Oorlogsvlieger krijgt hij de opdracht voor een verkenningstocht boven Atrecht in vijandelijk gebied. Hij heeft weinig verwachting, van deze vlucht te zullen terugkeren.

Ik heb mezelf, voor geval ik nog leven zal, voor vanavond die nachtelijke wandeling door mijn dorp beloofd. Dan zal ik misschien mezelf gaan begrijpen. Dan zal ik zien.

 

Hij overleeft de vlucht en keert terug. De Saint Exupéry dacht diep na over hetgeen hem overkwam. Hij weet daarover meesterlijk te vertellen en tegelijk aan zijn ervaringen grote diepte te geven. Hij beschrijft hoe na deze vlucht zijn eigen schors verbrijzeld is. Hij ervaart hoe hij anders kijkt, dieper schouwt, en meer doorziet dan tevoren en beschrijft hoe het wezenlijke van het mens-zijn oplicht in het verbonden zijn met anderen.

Misschien zal ik niets te zeggen hebben over wat ik zal zien. Als ik een vrouw mooi vind, vind ik daar geen woorden voor. Dan zie ik haar alleen maar glimlachen. De intellectuelen breken het gezicht af, ze analyseren het en kunnen elk onderdeel beschrijven. Maar zij zien dan de glimlach niet meer. Leren kennen is noch afbreken, noch uitleggen. Het is een zich overgeven aan beschouwing. Maar zó kan men pas beschouwen, als men zich heeft willen inzetten en willen deelnemen.

Men moet geven voordat men kan ontvangen…Daar ligt het ge­heim… De mens moet altijd zelf de eerste stap zetten. Hij moet geboren worden alvorens hij in volheid bestaan kan.

Voor de bijeenkomsten maken we een selectie uit zijn teksten uit Oorlogsvlieger. Deze teksten worden ter plekke ter beschikking gesteld. We gaan in gesprek met elkaar over die tekstfragmenten, die ook nu voor ons van betekenis zijn en ons kunnen helpen bij onze eigen zoektocht naar werkelijk mens-zijn. We hopen dat de verhalen van Antoine de Saint- Exupéry ons raken en uitnodigen ook onze eigen ervaringen te leren zien met het hart.

 

Dagen                Zes woensdagen   (13.30 – 16.00 uur)
Data                   7 okt – 21 okt − 4 nov – 18 nov – 2 dec16 dec

Kosten               60 euro

Begeleiding       Wil Simis−Goddijn en Riet Spierings

Czeslaw Miłosz en Wisława Szymborska, twee getuigen van de 20e eeuw

 

Czesław Miłosz en Wisława Szymborska hebben om te beginnen veel gemeen. Beiden waren Pools, beiden waren dichter, beiden waren ze winnaar van de Nobelprijs (1980 resp. 1996). Beiden beleefden ze het overgrote deel van de 20e eeuw en beiden overleden ze in de eerste jaren van de 21e (2004 resp. 2012).

Ze hadden ook veel niet gemeen. De laatste was vrouw en de eerste man. Ze deelden ook niet dezelfde levensbeschouwing. En vaak deelden ze niet dezelfde toegankelijkheid. De brede thema’s en de grotere woorden van de één staan naast het heel concrete belang en het verkleinwoord van de ander.

Uitgangspunt voor beide dichters is echter de verwondering over wereld en leven in deze ook nu nog onvoltooide tijd.

In deze cyclus van vijf bijeenkomsten willen we in hun gedichten mede onze eigen beleving van leven en lieven lezen.

Voor velen van ons – zeker ook op het KCS – zal Wisława Szymborska geen onbekende zijn. Czesław Miłosz is dat misschien wel. Door hem naast haar te lezen krijgt zijn poëzie mogelijk de bredere toegang die het verdient, wordt van haar gedichten beter de diepte zichtbaar die zij altijd al bezaten en wordt – en dat geldt dankzij beiden – voor ons een wereld van beleving geopend die de onze verrijkt.

 

Dagen                Vijf dinsdagen (14.00-16.30 uur)

Data                   6 okt – 20 okt – 3 nov – 17 nov – 1 dec

Kosten               50 euro

Begeleiding       Janneke Krijger en Cees Savelkouls