Betrokken leven

Dagen: Zes donderdagen (14.00 – 16.30 uur)
Data: 5 feb – 19 feb – 5 mrt – 19 mrt – 2 apr – 23 apr
Kosten: 54 euro
Begeleiding: Lia Vergouwen en Vic Bos

 

Hoe ingericht ook, monastiek leven is niet bedoeld als een ascetische kerker waarin mensen klein en beknot worden gehouden, maar een plek om tot wasdom te komen, als persoon en als gemeenschap. Het is opmerkelijk dat deze levensstijl al ongeveer 1500 jaar vitaal is gebleven, waarbij er natuurlijk historische en lokale zorgelijke perioden zijn geweest en nog zullen komen. (Wil Derkse)

 

Wil Derkse (1952), scheikundige en hoogleraar filosofie, is als oblaat verbonden aan de Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem. Een oblaat is iemand die, zonder zelf een monnik te zijn, belooft zich in zijn leven te laten leiden door de regel van de monniken. Voor de Sint-Willibrordsabdij is de regel van Sint-Benedictus van Nurcia (ca. 480-550) een oriënterend richtsnoer, een leidraad voor het samenleven. In 2001 publiceerde Derkse Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven. In dit boek vertaalt de auteur het benedictijnse leven naar levensvormen buiten de context van een abdij.

 

Zes jaar later verscheen er een vervolg: Gezegend leven. Benedictijnse richtlijnen voor wie naar goede dagen verlangt, Lannoo, Tielt 2007 (144 blz.). In dit vervolg zoekt de schrijver op een realistische en inspirerende wijze antwoorden op negatieve kenmerken van de huidige tijdgeest, zoals haast, drukte, lawaai, tijdsdruk, oppervlakkigheid, vrijblijvendheid en onrust. De auteur staat onder andere stil bij stilte en rust, bij toewijding aan dagelijks werk en studie en bij de waarde van deemoed als moed om te dienen. In het voetspoor van Benedictus onderstreept hij onder meer het belang van gastvrijheid, van vruchtbaar en duurzaam rentmeesterschap, van discipline en ruimte, van aandachtig en van harte luisteren en het spreken van ‘goede woorden’. Allemaal waarden die de waan van de dag overstijgen.

 

Wil Derkses zoektocht naar grondhoudingen en voorwaarden, die vruchtbaar kunnen zijn voor de inrichting en oriëntatie van je leven, is helder en verfrissend geschreven. De praktische tips en de voorbeelden uit de gelééfde ervaring zorgen ervoor dat schrijver en lezer met beide voeten op de grond blijven.

In een zestal bijeenkomsten proberen we aan de hand van Gezegend leven en onze eigen ervaringen en inzichten op het spoor te komen van een spiritualiteit die bij ons persoonlijke en maatschappelijke leven past.