Betrokken en aandachtig leven

Het kosmisch savoir vivre
mag dan over ons zwijgen,
verlangen doet het toch iets van ons:
enige aandacht, een paar zinnen Pascal
en verwonderde deelname aan dit spel
met onbekende regels.

(Wisława Szymborska)

 

Christopher Jamison (1951), abt van Worth Abbey in het Engelse Sussex, is door de in 2005 uitgezonden spraakmakende tv-reeks The Monastery (Het Klooster) een bekende monnik geworden. Vijf moderne mannen verbleven 40 dagen en nachten in de benedictijnenabdij waar Jamison abt is. In deze periode namen ze deel aan het leven van de monniken, terwijl tv-camera’s hen in hun eerlijke zoektocht volgden en zo hun ontwikkeling vastlegden. De wijsheid van de abt en de monniken maakte een diepe indruk op dit vijftal en op de talrijke BBC-kijkers. Het televisieprogramma trok een miljoenenpubliek.

 

Na deze, voor velen verrassende tv-serie schreef Christopher Jamison, die voordat hij in 2002 tot abt werd gekozen 30 jaar leraar was, een inspirerend boek, waarin hij de waarde van de monastieke weg propageert en laat zien hoe deze levenswijze ook buiten de context van een abdij van betekenis kan zijn. In Levenslessen van een abt. De zeven stappen naar een leven volgens Benedictus (Vertaald door Hans van der Heiden, Lannoo, Tielt 2007, 220 blz., ISBN 978 90 209 7179 8) laat de auteur zien hoe belangrijk de inzichten van Benedictus van Nurcia (ca. 480-550) kunnen zijn voor mensen buiten het klooster. Hij begint met aan te tonen hoe je vorm kunt geven aan rust en stilte in de drukte, de stress en het lawaai van het alledaagse leven. Daarna beschrijft hij de zeven stappen: stilzwijgen, contemplatie, gehoorzaamheid, nederigheid, gemeenschap, spiritualiteit, hoop. Met deze zeven klassieke kwaliteiten spreekt de abt vooral al te bezige mensen aan die op een of andere manier hongeren naar authentiek leven, naar volop mens-zijn. Het gaat over het ontsnappen aan de waan van de dag.

 

In dit vlot lezend en toegankelijk boek, dat inmiddels een bestseller is geworden, weet de abt de eeuwenoude traditie dichterbij te brengen. Daarbij komt dat hij zijn overwegingen heeft laten toetsen door het leven van de monniken van nu. De man die hier spreekt is stevig geworteld in de benedictijnse traditie én in de huidige samenleving. Hij staat met beide voeten op de grond en weet juist daardoor met veel begrip en mededogen te schrijven. Hij doet suggesties om inzichten in praktijk te brengen, vertelt anekdotes, reikt sleutels aan en zet wegwijzers uit naar de leefregel van Benedictus die heel wat herkenbare trekken blijkt te hebben.

 

Zijn verhelderende inzichten en aanwijzingen staan vaak haaks op de huidige tijdgeest. Ze nodigen ons nog al eens uit onze eigen ideeën over hoe het leven in elkaar zit te herzien. Geen vrome en zweverige praat over spiritualiteit, maar een pleidooi om onszelf niet te misleiden door de verantwoordelijkheid voor het leven af te schuiven op anderen of op de omstandigheden. Soms houdt hij ons op een humoristische en kritische manier een spiegel voor van de maatschappij waarin we leven. Zo zegt hij bijvoorbeeld dat nederigheid gaat over onze strijd om voluit mens te zijn, over het verlangen om in het echte aardse ik geworteld te zijn en je niet te laten bedriegen door de leugen van het goddelijke ik.

 

In een zestal bijeenkomsten proberen we aan de hand van Levenslessen van een abt, onze eigen inzichten en onze ervaringen op het spoor te komen van een spiritualiteit die bij ons persoonlijke en maatschappelijke leven past.

 

Dagen  Zes donderdagen (14.00 – 16.30 uur)

Data  30 sep – 14 okt – 28 okt – 11 nov – 25 nov – 9 dec
Kosten  60 euro
Begeleiding  Jetske Nicolaas en Vic Bos