Bachs Matthäus-Passion

De spiritualiteit van Bachs  Matthäus-Passion                          

Een uitroep van verlangen!

 

Al sinds enige jaren staat de Matthäus-Passion van Bach bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken.

Bachs muziek geeft troost en kracht aan mensen die het nodig hebben. Maar zij geeft ook veel te overwegen!

 

Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J. S. Bach (1685-1750) zoveel mensen diep blijft raken? De Matthäus-Passion kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Een daarvan is de spiritualiteit. In de toonzetting van het lijdensverhaal van Matteüs weet Bach een geestelijke ruimte te openen waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Bach is daarbij geholpen door de teksten die de Duitse dichter Picander hem aanreikte.

 

Wij willen die spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben, aan de hand van verschillende fragmenten.

 

Ad de Keyzer, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de muziek van Bach en schreef het boek: Bachs grote Passie. Ontdek met hem op deze dag hoe tekst en muziek samen niets aan actualiteit hebben ingeboet. Van harte welkom!

Voor koffie en thee wordt gezorgd. Lunch graag meenemen.

 

Opgave per mail of brief.

 

Datum:                Vrijdag  29 maart van 11.00 tot 16.00 uur

Kosten:                 € 20,-

Plaats  :                KCS, Parkstraat 1, 2011KJ Haarlem

Emailadres:         info@kcs-haarlem.nl

Website:              www.kcs-haarlem.nl