Evaluatieformulier cyclus


Wat was uw verwachting van deze cyclus, uw belangrijkste reden om mee te doen?
Hoe heeft u de bijeenkomsten in het algemeen ervaren?
*Wat was voor u het belangrijkste?

Wat vond u van de begeleider(s)?
Hoe heeft u de groep ervaren? U kunt daarbij o.a. denken aan:
  • de sfeer in de groep
  • de onderlinge communicatie; kon iedereen aan bod komen?
  • de samenstelling van de groep, het aantal deelnemers etc.
  • nog andere opmerkingen over de groep?

Wat vond u van de manier van werken in deze cyclus?
Heeft u nog suggesties voor veranderingen/verbeteringen in deze cyclus?

 

Nog enkele algemene vragen:

Heeft u in het algemeen nog suggesties voor veranderingen/verbeteringen?

Heeft u nog wensen/suggesties voor het jaarprogramma?
Was dit uw eerste kennismaking met het centrum?
Zo ja: Heeft u nog opmerkingen die voor de staf van het centrum van belang kunnen zijn?Evaluatieformulier kort programmaWat was voor u het belangrijkste van deze bijeenkomst?
Hoe heeft u de bijeenkomst ervaren?
U kunt hierbij o.a. denken aan: de sfeer, de begeleiding, de manier van werken

Heeft u nog suggesties?
Bijvoorbeeld m.b.t. verbeteringen/veranderingen voor de opzet van zo’n bijeenkomst.
Hebt u wensen wat onderwerpen betreft?

Was dit uw eerste kennismaking met het Centrum?
Indien dit zo is, hoe kwam u bij het KCS?